Bedrijfsafval: dit zijn de regels voor bedrijven!

Wereldwijd produceren we met zijn allen ongelooflijke hoeveelheden afval, waardoor grondstoffen steeds schaarser worden. Het is ontzettend belangrijk om afval bij de bron te scheiden, dit zorgt voor schone afvalstromen die gerecycled kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat er niet onnodig grondstoffen verloren gaan.

 

Voor Nederlandse bedrijven is het door de overheid verplicht om bedrijfsafval te scheiden. Wil je precies weten wat de wetten en regels op dit gebied zijn? Lees het hieronder!

Wat is bedrijfsafval?

Onder bedrijfsafval verstaan we al het afval dat binnen een bedrijf of organisatie wordt geproduceerd. Voor huishoudens wordt de afvalverwerking vanuit de gemeente geregeld, echter zijn bedrijven zelf verantwoordelijk om een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf in te schakelen. Veel bedrijven produceren grote hoeveelheden afval, waardoor het nodig is om afvalcontainers te huren. Zoek je een containerverhuur? Kijk eens op de website van Bedrijfsafval.nl.

Is het scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Vanuit de overheid is het voor alle bedrijven in Nederland verplicht om hun bedrijfsafval bij de bron te scheiden. Juist het scheiden van bedrijfsafval is ontzettend belangrijk door de diversiteit van het afval. Elk bedrijf is anders en produceert weer ander bedrijfsafval. Als bedrijf is het belangrijk om alle afvalstromen in kaart te brengen en deze bij de bron te scheiden. Zo kan het afval gerecycled worden en zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig.

 

Voor bedrijven is het verplicht om het afval op te laten halen door een erkende afvalinzamelaar, zodat het afval zeker weten bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf wordt verwerkt. Heb je als bedrijf voor een erkende inzamelaar gekozen? Dan moet je dit melden aan de overheid.

Hoeveel kost het verwerken van bedrijfsafval?

De kosten voor het afvoeren en verwerken van het afval dat je als bedrijf produceert wordt bepaald door het afvalinzamelingsbedrijf. De exacte kosten zijn erg afhankelijk van de afvalstromen die je als bedrijf produceert. Restafval is een van de duurdere afvalsoorten. Door goed te scheiden voorkom je een grote hoeveelheid restafval.