Wat is WBSO?

WBSO, Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, stimuleert binnen Nederland technische innovatie in het bedrijfsleven. Hieronder valt technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur. Deze…