De belangrijkste informatie over transitievergoeding

Indien jij ontslagen wordt, komt dit vaak onverwachts. Hierdoor is het mogelijk dat jij op termijn in de financiële problemen zult komen. Jij verwachtte immers niet dat jij een periode zonder werk zou zitten. Gelukkig heeft de overheid een oplossing bedacht: een transitievergoeding. 

Een transitievergoeding is simpelweg een ontslagvergoeding. De vergoeding maakt het mogelijk om de werkloze periode probleemloos te kunnen financieren. Deze oplossing neemt veel problemen weg, maar brengt nog vaak vragen met zich mee. Want hoe kun je een transitievergoeding berekenen en wanneer heb ik recht op de vergoeding? Ook voor de vaststellingsovereenkomst zullen er wellicht vragen komen. Belangrijk is dat mensen hun vaststellingsovereenkomst laten controleren. In dit artikel geven wij antwoord op de belangrijkste vragen. 

“Hoe hoog is de transitievergoeding?”

Het is mogelijk om jouw transitievergoeding zelf te berekenen op een rekenmachine. De vergoeding kan maximaal €86.000 bedragen. Daarbij is de transitievergoeding afhankelijk van het aantal gewerkte dienstjaren en het maandsalaris. De transitievergoeding bereken je door 1/3 maandsalaris te berekenen van het aantal hele dienstjaren. De overige periode wordt berekend aan de hand van de volgende formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).

“Wanneer krijg ik geen transitievergoeding?”

Er zijn meerdere redenen om geen recht te hebben op een transitievergoeding. 

  • Je bent jonger dan 18 jaar en je werkte wekelijks minder dan 12 uur
  • Je wordt ontslagen op basis van de AOW-leeftijd
  • Je ontslag is met wederzijds goedvinden
  • Je bent schuldig aan een ernstige handeling

“Moet ik belasting betalen over de transitievergoeding?”

Er zal altijd belasting betaald moeten over de transitievergoeding. De hoogte van de belasting kan verschillen en is afhankelijk van jouw doel met de vergoeding. 

“Heeft de transitievergoeding invloed op mijn WW-uitkering?”

Nee, de transitievergoeding heeft op geen enkele manier invloed op de WW-uitkering.