De beste verzuimbegeleiding voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers

Bij ieder bedrijf komt het wel eens voor dat er een werknemer langdurig ziek is of om een andere reden een lange tijd niet kan werken. Uiteraard is dat voor zowel de werkgever als de werknemer een vervelende situatie. De werkgever moet betalen aan een werknemer die geen werk voor hem verricht en de werknemer kan niet aan de slag. Op dat moment is het fijn als je de juiste verzuimbegeleiding krijgt.

Verzuimbegeleiding: wat houdt het in?

Maar wat houdt verzuimbegeleiding eigenlijk precies in? Verzuimbeleid heeft als belangrijkste pijler om het verzuim van werknemers terug te dringen. Arbodiensten kunnen daarmee helpen door verzuimbegeleiding aan te bieden. Want hoe langer iemand ziek of niet aanwezig is, hoe moeilijker het is om weer aan de slag te gaan. Zeker als je geen hulp krijgt zitten daar dan ook veel haken en ogen aan. Daarom is het belangrijk dat de werknemer weer snel terug op de werkvloer komt. Maar hoe is dat te realiseren?

Team verzuimbegeleiding

Daar heeft de arbodienst verschillende mensen voor in huis die je de beste verzuimbegeleiding proberen te bieden. Zo heb je de bedrijfsarts, die in het kort gezegd wil zorgen voor een goede gezondheid en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG) evalueert samen met de arts de ziekmeldingen en de casemanager is verantwoordelijk voor de schadelastbeperking. Hij is dan ook professional in arbeids- en sociaal zekerheidsrecht.

Een arbodienst is er dus om meer grip te krijgen op verzuim

Verzuimbegeleiding is zodoende onmisbaar om meer grip te krijgen op verzuim en het verzuim en de kosten daarmee terug te dringen. Rienks Arbodienst is zo’n arbodienst die gespecialiseerd is in dit soort zaken. Naast verzuimbegeleiding verrichten zij nog meer diensten. Denk dan bijvoorbeeld aan het geven van trainingen, psychosociale begeleiding en veiligheid en preventie, waarbij er alles in het werk wordt gesteld om een gezonde werkomgeving te creëren. Ook dat draagt er uiteraard aan bij dat de verzuimbegeleiding zo goed mogelijk op orde is en het verzuim tot het minimum wordt teruggedrongen.