Het nieuwe werken in de medische zorg

De toenemende werkdruk in de medische breng de kwaliteit en efficiëntie van de documentatie in gevaar. Onvoldoende of vertraagde documentatie kan op zijn beurt leiden tot vertragingen of zelfs fouten in de afhandeling en facturering. Het nieuwe werken in de medische zorg is er op gericht om administratieve routine taken zo veel mogelijk te automatiseren. Met cloud based spraakherkenning oplossingen is het mogelijk een moderne werkplek in te richten volgens de nieuwe efficiëntie criteria.  

 

Technologie maakt de dagelijkse praktijk efficiënter 

Experts verwachten dat nieuwe, gedigitaliseerde werkwijzen zoals het gebruik van de cloud based Dragon medical one spraakherkenning in artsenpraktijken en klinieken, de zaken gemakkelijker zullen maken. In de regel spreken mensen sneller dan ze typen of met zelfs met de hand schrijven. Spraakherkenning is daarom een ​​praktisch middel om bijbehorende, administratieve werkprocessen effectiever te maken. 

 

Volgens een bekend universitair onderzoek versnelt spraakherkenning de volledige documentatie met 32 procent. In vergelijking met typen en schrijven, kunnen tot 82 procent meer gegevens in dezelfde tijd worden vastgelegd. Meer en meer ziekenhuizen en medische praktijken over de hele wereld maken momenteel gebruik van cloud based spraakherkenning software om hun werkprocessen efficiënter te maken. 

 

Spraakherkenning uit de cloud als onderdeel van de digitale transformatie 

Vooral cloudgebaseerde spraakherkenning oplossingen worden vaak gebruikt. Deze bieden de door de arts gewenste flexibiliteit qua plaats, tijd en device waarin gedicteerd moet worden. Artsen en verplegers zijn dus niet meer gebonden aan een bepaald toestel en kunnen de oplossing bijvoorbeeld ook onderweg gebruiken voor huisbezoeken.  

 

De effectiviteit van de spraakherkenning wordt ook vergroot doordat alle gebruikers van de cloud het AI systeem voeden met informatie om van te leren. Dat is natuurlijk veel efficiënter dan machine learning toepassen per individuele gebruiker zoals gebeurt bij offline devices. Nog een voordeel van een cloudoplossing: er is geen beheer, onderhoud of uitgebreide IT-infrastructuur voor nodig. Dit haalt ook de druk van het onderhoudsteam.