Het productieproces efficiënt inrichten

Als bedrijven met een paar werknemers van start gaan worden de meeste werkzaamheden door vaste medewerkers gedaan. Zodra het bedrijf succesvol is zal het gaan groeien. Het aantal werknemers groeit, met als gevolg dat er meer moet worden vastgelegd om te kunnen blijven voldoen aan de gewenste kwaliteitsstandaard. Op een gegeven moment wordt de organisatie echter zo groot, dat de organisatiekosten verhoudingsgewijs te sterk stijgen. Dat is een goed moment om uit te kijken naar de mogelijkheden om een ERP systeem te implementeren. Zo’n systeem ondersteunt het productieproces en de zakelijke processen, wat tot grote besparingen kan leiden.

Wat is een ERP systeem?

ERP software bestaat al vele decennia. Het is niet een bepaald soort systeem, dat overal hetzelfde doet. Bij het ene bedrijf ondersteunt het de productie van de producten, bij een ander bedrijf wordt het voorraadbeheer geautomatiseerd en bij weer andere bedrijven helpt een ERP systeem de verkooporganisatie door de CRM te automatiseren. Dat ERP positieve effecten heeft is wel duidelijk, vooral naarmate er meer modules worden gebruikt. Uit onderzoek blijkt, dat ERP de operationele kosten circa 20 procent kan verlagen, en ook de administratieve kosten kunnen met ongeveer 20 procent omlaag.

Implementatie

Voordat een bedrijf ertoe overgaat om een ERP systeem te gebruiken is het van belang om eerst de doelstellingen en verwachtingen in kaart te brengen. Vervolgens moet worden bepaald welke modules uit een ERP systeem gaan worden gebruikt. Wees er als bedrijf van doordrongen dat met het introduceren van ERP software de nodige kosten gepaard gaan. Ten eerste is er sprake van aanzienlijke investeringskosten. Daarnaast moet er voldoende geld worden uitgetrokken voor scholing, want de werknemers moeten leren om met het systeem om te gaan. Wat ook kosten met zich meebrengt is dat een ERP systeem moet worden onderhouden door IT- specialisten. Doordat er regelmatig updates nodig zijn zal het systeem niet altijd beschikbaar zijn. Als organisatie moet je je daarop goed voorbereiden.