Hoe fungeren assessment testen tijdens sollicitaties?

Het is tijdens sollicitatiegesprekken al geruime tijd gebruikelijk een assessment af te nemen. Zo kan de ervaring van een kandidaat met verschillende taken worden vastgesteld en het voorbeeld volgen van andere bedrijven die assessment tests invoeren, zoals Microsoft én KLM. Dit zijn assessment testen die binnen een bepaalde periode worden afgenomen én waarbij er op basis van cijferreeksen al snel duidelijkheid over de kwaliteiten kan ontstaan. Hieronder lees je meer over de assessment testen.

Waarom een assessment test?

Assessment testen worden tijdens sollicitaties steeds vaker ingezet om de competenties te kunnen vaststellen waarover iemand beschikt. Dat wordt ook gedaan bij assessment management testen, maar daar wordt nog net wat meer gevraagd van de kandidaten. De assessment tests zijn bedoeld om de sterktes en zwaktes van iemand te kunnen meten. 

Om je goed voor te bereiden op een assessment test kun je een aantal dingen doen. Zo kun je bijvoorbeeld op verschillende websites cijferreeksen oefenen aan de hand van oefenpakketten. Voor een assessment management test worden vaak nog andere vragen gesteld. De assessment management testen worden in sommige gevallen ook aan interne medewerkers gesteld om te kijken of ze een doorgroeimogelijkheid naar een betere of hogere functie kunnen krijgen.

Voor welke functie geldt een assessment management test?

Assessment management testen zijn over het algemeen bedoeld voor functies waarvoor men een werkervaring van ten minste drie jaar of hoger nodig hebben. Dit kan binnen het bedrijf zijn of een ander bedrijf. Tijdens het solliciteren op een functie als leidinggevende, manager of directeur kun je zeker verwachten dat er een assessment management test moet worden afgenomen. In de meeste gevallen wordt zo’n functie niet zomaar toegekend.

Wat kun je verwachten in een assessment management test?

In assessment management tests gaat het vaak om de kennis van een werknemer én hun gedrag. Het doel is om te onderzoeken of iemand als leidinggevende, manager of directeur kan functioneren binnen een organisatie. Daarmee zal gekeken moeten worden naar welke kennis én vaardigheden het assessment management test zal moeten meten.

In assessment tests wordt er gekeken naar de competenties en talenten van een werknemer. In assessment management tests is dit minder aanwezig, omdat er veel meer op je capaciteiten wordt gelet en of je klaar bent voor een hogere functie waarbij je collega’s moet kunnen begeleiden. Hieronder staan de meest voorkomende onderdelen:

  • Vragen over je persoonlijkheid en hoe je leiding zult geven
  • Testen van je capaciteiten
  • Groepsopdrachten of rollenspellen

Om een stapje voor op de andere sollicitanten te hebben kun je jezelf voorbereiden op verschillende testen zoals een assessment management test. Hier zijn online diverse aanbieders voor.