Lean Six Sigma: 4 Voordelen voor het bedrijfsbeheer

Lean Six Sigma is een benadering van bedrijfsbeheer die erop gericht is bedrijfsprocessen te verbeteren. De belangrijkste elementen ervan zijn het elimineren van problemen, het elimineren van verspilling, het voortdurend verbeteren van de werkomstandigheden en het verhogen van de tevredenheid van klanten. Lean Six Sigma omvat instrumenten, strategieën en principes om de prestaties van organisaties te verbeteren. Waarom is het voeren van een Lean-strategie zo belangrijk voor duurzaam bedrijfsgroei? Hier kijken we naar vier voordelen wanneer je Lean Six Sigma in jouw bedrijfsprocessen zou moeten implementeren.

1. Strategische verbeteringsplanning

De Lean Six Sigma-aanpak is belangrijk omdat deze strategisch gericht is op verbetering. De Lean-aanpak maakt met name gebruik van een traditionele SWOT-analyse. Dit is een manier om sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen vast te stellen en verbeterpunten aan te wijze. De Leanstrategie maakt beter inzicht in de interne bedrijfsprocessen mogelijk, elimineert nutteloze complexiteit, verhoogt de efficiëntie en zorgt voor blije klanten.

2. Effectief tijdbeheer

Het is vanzelfsprekend dat tijd strategisch moet worden gebruikt voor het realiseren van duurzaam bedrijfsgroei. Verstandig gebruik van tijd in het bedrijfsleven is niet lichtzinnig en er moet gekeken worden naar manieren voor effectief tijdbeheer om de focus en productiviteit op de werkplek te verhogen, zodat er meer kansen kunnen worden benut en meer tijd kan worden besteed aan belangrijke projecten, doelen en mensen. De Lean-aanpak stort zich volledig op het minimaliseren van onnodige complexiteiten met als doel om tijd efficiënter en productiever te gebruiken.

3. Verbetering van de motivatie van werknemers

De tevredenheid van de arbeidskrachten speelt een sleutelelement in de Lean-aanpak. Uiteraard wordt de motivatie van werknemers niet alleen beïnvloed door het salaris, maar ook door een evenwichtige werkomgeving, uitdagende maar eerlijke werktaken en een goed privéwerkbalans.

Waar Lean-tools en -technieken beschikbaar zijn, kunnen werknemers hun kennis op de werkplek beter uitbreiden en delen. Dit verhoogt uiteindelijk de betrokkenheid en motivatie van de werknemers.

4. Verhoogde klantentrouw

De tevredenheid van de klant rondom de kwaliteit van de dienstverlening is een van de manieren waarop succesvolle bedrijven zich weten te onderscheiden van andere bedrijven in hun sector. Het toepassen van de principes die deel uitmaken van Lean Six Sigma kan het risico van ontevredenheid bij de klant verminderen. Een belangrijk onderdeel bij het waarborgen van klanttevredenheid is luisteren naar klanten en begrijpen hoe zij de producten en diensten ervaren.

Wil je een goede introductie omtrent de methodologie van Lean Six Sigma? Start dan vandaag nog met de gratis Lean Six Sigma white belt training! Op de website van de Lean Six Sigma Company vind je 3 gratis compacte lessen die volledig online te doen zijn.