Legionellapreventie wetgeving als bedrijf

Legionella kan leiden tot de nare gevolgen van de veteranen ziekte. Om deze rede heeft Nederland strenge eisen voor bedrijven die een verhoogd risico lopen of een verzorgende functie hebben. Net als met veel andere regels is het soms als leek niet gelijk duidelijk of je onder deze regels valt, of niet. Wij geven daarom uitleg over de wetgeving over legionellapreventie en wanneer je er als bedrijf rekening mee moet houden.

Welke bedrijven moeten verplicht legionellapreventie laten uitvoeren?

Sommige bedrijven hebben een verhoogde kans op een besmetting van legionella. Naast ziekenhuizen, zorginstellingen, asielzoekerscentra en andere openbare ruimtes, zijn ook bedrijfstakken verplicht om legionellapreventie uit te laten voeren. Dit zijn onder andere:

  • Sauna’s en zwembaden;
  • Benzinestations en wegrestaurant waar je kan douchen;
  • Campings en bungalowparken;
  • Jachthavens;
  • Andere plekken waar je kan overnachten en meer dan vijf slaapplaatsen heeft. Denk hierbij aan hotels en grotere B&B’s.

Wat betekent het als ik onder een groot risico groep val?

Wanneer jouw bedrijf valt onder een groot risico doelgroep, dan betekent dit dat je aan verschillende wettelijke eisen moet voldoen. De volgende maatregelen moet je bedrijf in dit geval nemen:

  • BRL 6010 certificering: je bedrijf heeft een BRL 6010 certificering nodig als je onder de hoog risicogroep valt. Dit geeft een totaalbeeld van welke legionellabacterien in de waterleiding kunnen groeien.
  • Beheersplan: Vervolgens moet er een beheersplan worden opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. In dit beheersplan staat beschreven hoe de groei van legionellabacteriën kan worden tegen gegaan.
  • Logboek: de maatregelen die je treft om legionella tegen te gaan moet worden opgenomen in een logboek. Hierin staat bijvoorbeeld hoe vaak de leidingen zijn doorgespoeld.
  • Periodieke controle: Minstens twee keer per jaar is het verplicht om jouw bedrijf te laten controleren op legionella. Deze metingen moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Het onderzoek moet dus onafhankelijk zijn en mag je niet zelf laten uitvoeren.

Welke bedrijf kan ik laten inhuren voor mijn legionellapreventie

Wanneer je in de risicogroep valt of geen risico wilt lopen met een legionella-uitbraak, dan zijn er verschillende partijen die je kunnen helpen. Voor een professioneel en onafhankelijk legionella advies is er Holland Building. Over het hele land kan Holland Building alle legionella preventerende werkzaamheden verrichten. Zo weet je zeker dat je aan alle wetgevingen voldoet en hoef je geen zorgen te maken voor een legionella-uitbraak binnen jouw bedrijf.