Narrowcasting, communicatie, next level

Wat is Narrowcasting? Waarschijnlijk weet jij het op dit moment ook nog niet. Vandaar dat we deze blog hebben geschreven. In dit artikel gaan we beantwoorden wat narrowcasting is. 

Narrowcasting, de definitie


Er zijn verschillende definities van Narrowcasting. Kort door de bocht, we kunnen zeggen dat Narrowcasting het tegenovergestelde is van broadcasting. Broadcasting betekent dat je met dezelfde uitzending of content tegelijkertijd een hele grote doelgroep wilt bereiken. Tv-uitzendingen bijvoorbeeld op bekende kanalen als SBS of RTL. Bij narrowcasting is het doel dat we willen bereiken volkomen tegengesteld aan dat van broadcasting. 

Met andere woorden, we hopen via op maat gemaakte content een specifieke doelgroep te bereiken en uit te zenden op een bepaald moment in een specifieke omgeving. Verderop in dit artikel zullen we de vereiste tools gedetailleerd beschrijven. Voordat je verder gaat, kun je het beste kort nadenken over een andere term voor narrowcasting, namelijk digital signage

Wat is het verschil? 

Zijn deze termen nu hetzelfde of verschillen ze? Om antwoorden te krijgen, moeten we eigenlijk nationale grenzen overstijgen. Narrowcasting was van oorsprong een Amerikaans concept. Overgang van passief gedrukte posters (borden) naar digitale posters of Narrow-casting. Het gebruik van deze methode is daarom digital signage geworden. 

Dit wordt voornamelijk gebruikt voor reclame en detailhandel. Deze term is een internationale standaard geworden. In mijn geval heeft Narrow-casting een bredere betekenis. De drijfveer voor Narrow-casting is lang niet altijd reclame, maar elke vorm van op maat gemaakte content op digitale schermen. Toepassingen op het gebied van digital signage en Narrow-casting zijn in de loop der jaren steeds nauwer met elkaar verbonden. Opgemerkt moet worden dat de term narrowcasting bijna uitsluitend in Nederland en België wordt gebruikt. Narrow-casting is een internationale term.

Gebruik maken van


Oké, nu we hebben vastgesteld wat een Narrow-casting is, kunnen we beginnen met het bestuderen van het proces om Narrow-casting te gaan gebruiken. Daarom levert het op een bepaald moment relevante informatie aan een beperkte doelgroep. Deze informatie wordt weergegeven op het digitale narrowcasting scherm (narrowcast-scherm). Daarom moeten we ontwerpen om informatie op een aantrekkelijke manier aan het publiek te presenteren. In feite is het mogelijk om het ontwerp te bepalen in de zogenaamde narrowcast-sjabloon. Het narrowcasting scherm is de basis voor de gehele communicatie.

Tot slot


Kortom, narrowcasting is een ‘’next level’’ communicatieconcept dat een hoop positieve veranderingen zal brengen. Het is revolutionair en het tegenovergestelde van een massa-communicatiemiddel dat we al heel lang kennen. Maar toch is het ongekend effectief, en zeker ook handig in deze lastige periode met het coronavirus.