Topmanagement, meer dan alleen kennis en ervaring

Vaak denken mensen dat bij het invullen van een functie op bestuurlijk en directieniveau hun ervaring en kennis genoeg is. Toch blijkt het tegendeel vaak. Het uitoefenen van een functie waarbij je binnen een organisatie mensen moet aansturen hangt af van meerdere factoren die verder rijken dan alleen kennis en ervaring.

Factoren voor een succesvol leiderschap

Het succesvol aansturen van mensen binnen een organisatie hangt van meerdere dingen af. Een aantal factoren zijn bijvoorbeeld: past jouw manier van leiding geven in de cultuur en normen en waarden van het bedrijf waar jij wilt gaan werken? Hou jij jezelf staande en kan je goed omgaan met bijvoorbeeld investeerders, toezichthouders en eigenaren? Heb jij als persoon een bedrijf genoeg te bieden en kan je omgaan met het behartigen van meervoudige belangen? Vaak liggen sollicitanten dicht bij elkaar na het antwoord op deze vragen. Dit is de rede dat een bedrijf zoals Verschoor & Oudshoorn gebruik maakt van een management assessment genaamd: Topmanagement assessment.

Topmanagement assessment

Bij deze aanpak om de juiste sollicitant aan te nemen, wordt er gebruik gemaakt van een organisatieadviseur en een NIP-Psycholoog. Deze mensen zorgen ervoor dat er een professioneel beeld wordt geschetst die aansluit op de specifiek functie. Dit gebeurt door middel van een uitgebreid testprogramma en een diepte-interview. In dit interview wordt er gekeken naar hoe iemand in elkaar zit, wat diegene aandrijft en wat de aanleg voor intelligentie is. Naast deze profielschets en diepte-interview worden er ook praktijksimulaties gedaan om het gedrag en leiderschap te pijlen.

Voordelen van een Topmanagement assessment

De sollicitanten krijgen op dezelfde dag van de test ook de feedback terug, zodat ze weten of ze geschikt zijn voor de functie en wat mogelijkheden zijn om verder te ontwikkelen. Voor een bedrijf geeft het een goed inzicht op de competenties van een persoon en wat de voor- en nadelen zullen zijn. Uiteindelijk creëert dit assessment draagvlak voor beide partijen.