Waar dient een VOG voor?

Voor een nieuwe baan of vrijwilligerswerk is in de meeste gevallen een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je in het verleden geen strafbare feiten of overtredingen heb begaan. Dit geldt vooral met beroepen waarbij je gaat werken met vertrouwelijke gegevens van andere partijen. Denk dan bijvoorbeeld aan: kwetsbare personen, geld of goederen. 

Ik krijg geen VOG, wat nu?

Dienst Justis gaat dan kijken of er in het verleden strafbare feiten zijn gepleegd voor de desbetreffende persoon en of dat strafbaar feit relevant is voor het beroep waar de VOG voor wordt aangevraagd. Zijn de strafbare feiten die gepleegd zijn een risico voor dat beroep? Dan wordt de VOG alsnog afgewezen. Mocht dit niet het geval zijn is er een kans dat de VOG wel toegekend wordt. Bij elke aanvraag wordt er naar de persoon gekeken of er bij het geven van de VOG geen risico wordt gelopen voor de samenleving. 

 

Een zienswijze VOG voorbeeld kun je online bekijken, dan staat er ook gelijk beschreven hoe dit in zijn werk gaat. 

Hulp bij het verkrijgen van een VOG verklaring

Heeft u hulp nodig bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag? Neem dan contact op met een VOG advocaat of een strafrechtadvocaat. Zorg ervoor dat wanneer je een afwijzing hebt gehad je binnen 2 weken een zienswijze indient. De termijn hiervoor is dus erg kort. Doe je dit niet? Dan wordt de VOG afgewezen. Wel is het hierna nog mogelijk om bezwaar te maken. 

 

Een VOG advocaat schetst een compleet beeld van de persoonlijke situatie van de persoon in kwestie. Daarnaast neemt de advocaat een gemotiveerd standpunt in waarom er wel een VOG verleend moet worden aan deze persoon. De advocaat brengt ook feitelijk en juridisch in kaart of Justis wel goed genoeg heeft gekeken naar de risico’s. Risico’s zijn natuurlijk nooit helemaal van te voren uit te sluiten. Vaak wordt er opgemerkt dat de risico’s dusdanig klein zijn dat deze teniet worden gedaan tegenover de persoonlijke gevolgen van de persoon in kwestie, bijvoorbeeld geen positief zicht meer hebben op de toekomst op professioneel gebied.