Wat kost een zieke medewerker?

Ieder mens is wel eens ziek. Meestal is het een griepje en van korte duur. Als werkgever met werknemers loop je het risico dat een medewerker ziek wordt. Op dat moment ligt het werk stil, maar het loon van de medewerker moet gewoon worden doorbetaald. Dat is voor een korte periode meestal geen probleem, maar als een medewerker langdurig ziek is of arbeidsongeschikt raakt, is dat vaak wel een probleem. Om de kosten hiervan te dekken sluiten veel ondernemers een verzuimverzekering af.

Doorbetalen medewerker

Afhankelijk van de cao waar jouw bedrijf onder valt, kan het inkomen van de medewerker dalen als hij/ ziek wordt. En dat kan voor een medewerker problemen opleveren. Voor een werknemer is het dus belangrijk om te weten wat er bij ziekte wordt uitgekeerd. Zet in de arbeidsovereenkomst hoeveel procent een medewerker maximaal krijgt doorbetaald en bijvoorbeeld ook of er sprake is van een wachtdag. Bij een wachtdag hoef jij als werkgever de zieke werknemer de 1e of de eerste 2 dagen geen loon te betalen. Dit mag enkel en alleen als het in de arbeidsovereenkomst of cao staat en zijn niet van toepassing op elke ziekmelding. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer binnen 4 weken opnieuw ziek wordt. 

Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering dekt over het algemeen alle personeelskosten zodra een medewerker ziek wordt. Maar meestal niet vanaf de eerste ziektedag en er is eigenlijk altijd een eigen risico van toepassing. Vanaf welke dag de verzekering uitkeert verschilt van één week tot enkele maanden. Dit betekent dat de verzekering de eerste weken van ziekte niet betaald, maar de werkgever het salaris moet doorbetalen. Kijk daarbij ook goed wat de verzekering dekt. Is alleen het salaris inbegrepen in de premie of ook alle werkgeverslasten? Dit heeft allemaal invloed op de hoogte van de premie.

Daar komt bij dat je als werkgever, bij langdurige ziekte, wettelijk verplicht bent om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het salaris door te betalen. In sommige cao’s staat zelfs dat tot 100% wordt uitgekeerd. Dan ben je als werkgever blij dat je een verzuimverzekering hebt afgesloten zodat de kosten worden beperkt. 

Geen kosten bij ziek personeel?

Door medewerkers te verlonen op payrollbasis voorkom je dat je risico loopt bij ziekte van werknemers. De payrollorganisatie draagt namelijk de volledige verantwoordelijkheid voor de zieke medewerker en zorgt dat hij/zij gewoon krijgt doorbetaald. Het aantal uren dat aan loon wordt doorbetaald is het gemiddelde van de laatste 13 weken dat de medewerker heeft gewerkt als hij wisselende uren heeft. Heeft hij/zij een vast urenpatroon dan krijgt hij/zij gewoon de vaste uren doorbetaald. Kortom: de kosten van ziekte zijn voor de payrollorganisatie. Jij hebt daardoor de financiële ruimte om een vervanger te zoeken. Een goede payrollpartij rapporteert de ziek- en betermeldingen, bespreekt de verwachte verzuimduur en maakt afspraken over het herstel. Daarnaast heeft een goede payroller een eigen verzuimafdeling met specialisten die het welzijn van jouw medewerkers en een spoedige re-integratie centraal stelt. 

Een betrouwbare partij met een in-house verzuimafdeling is payroll select. Als één van de grootste payroll organisaties in Nederland, hebben zij een team van specialisten en eigen geautomatiseerde processen waarmee zij dagelijks bedrijven op het gebied van payroll helpen. De specialisten van payroll select staan jou graag te woord.