Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Misschien heb je nog nooit van een vaststellingsovereenkomst gehoord. Prijs jezelf dan gelukkig, want met dit document krijg je pas te maken als je verwikkeld raakt in een ontslagprocedure. Word je ontslagen, dan krijg je van je werkgever meestal een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Deze is bedoeld als handvat om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Maar wat staat er precies in dit document? Je leest het in deze blog.

Wat is een vaststellingsovereenkomst precies?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken staan die je maakt met je werkgever omtrent je ontslag. Een ander woord ervoor is een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst moet ervoor zorgen dat werkgever en werknemer op een goede manier afscheid van elkaar nemen. Het bevat daarom afspraken voor het oplossen of voorkomen van een geschil.

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst bevat meestal aardig wat afspraken. De meest voorkomende hebben te maken met: 

  • De reden van je ontslag;
  • De datum tot wanneer je in dienst blijft;
  • Eventuele vrijstelling van werkzaamheden;
  • De hoogte van je transitievergoeding (het geldbedrag dat je meekrijgt bij je ontslag);
  • De opname of uitbetaling van eventuele nog openstaande vakantiedagen;
  • Het teruggeven van bedrijfsspullen, zoals auto’s of telefoons;
  • Concurrentie- of relatiebedingen;
  • Vergoedingen bij eventuele outplacement.

Wanneer krijg je een vaststellingsovereenkomst?

Er zijn verschillende gevallen waarvoor een vaststellingsovereenkomst van toepassing is, maar hij wordt voornamelijk gebruikt bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Bijvoorbeeld als je ontslag voorkomt uit een langdurige ziekte of uit bedrijfseconomische redenen. Ontslag met wederzijds goedvinden is altijd de meest ideale situatie, omdat het goedkoper is voor de werkgever en omdat je als werknemer zelf nog enige invloed kunt hebben op de inhoud van de overeenkomst.

Kom voor jezelf op

Krijg je te maken met een ontslag, vergeet dan niet dat je zelf invloed kunt uitoefenen op de voorwaarden van je ontslag. Een vaststellingsovereenkomst is namelijk onderhandelbaar. Eventueel samen met een arbeidsjurist kun je proberen om de voorwaarden zo voordelig mogelijk voor je uit te laten vallen. Kom dus altijd voor jezelf op!